• Het Van Ravesteyn Fonds is een lokaal fonds, bestemd voor de inwoners van Leidschendam en Stompwijk. Ook sociaal-culturele organisaties kunnen een beroep doen op dit fonds voor activiteiten ten behoeve van de inwoners.Een goed plan maar niet genoeg geld:
    het Van Ravesteyn Fonds kan helpen!

  • Voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken

  • Voor een duurzaam gebouw in Stadstuin Rusthout

  • Voor sociaal-culturele activiteiten t.b.v. de Leidschendamse bevolking

  • Voor de nieuwe speeltoestellen van de Leidschendamse Speeltuinvereniging

  • Voor de bloembakken op de Stompwjkse bruggen

  • Voor een mindervaliden bezoekerstoilet bij molen De Salamander

Het Fonds

Het Van Ravesteyn Fonds is een fonds speciaal bestemd voor inwoners van Leidschendam en Stompwijk.
Het fonds kon worden ingesteld, omdat een inwoner van Leidschendam, de heer Van Ravesteijn, de gemeente Leidschendam ruim € 2,3 miljoen naliet. In zijn testament legde hij vast dat het geld bestemd is voor inwoners van Leidschendam en Stompwijk, die om sociale en medische redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook organisaties die zich inzetten voor maatschappelijke en culturele doelen kunnen gebruik maken van dit geld.
In 2003, na het overlijden van mevrouw Van Ravesteijn, ontving de gemeente de erfenis.

Om dit geld te beheren en om de aanvragen om financiële steun te behandelen heeft de gemeente een onafhankelijke organisatie opgericht: de stichting A.L.H.J. van Ravesteyn Fonds. Door het bestuur van de stichting is vastgelegd op welke manier aanvragen kunnen worden ingediend en op welke manier aanvragen door het bestuur worden beoordeeld en toegekend.

Bestedingen

t.b.v. personen

Aanvragen van personen

In de fotocollage ziet u toegekende aanvragen van personen. Die aanvragen kunnen van alles inhouden. Vaak gaat het om bijdragen voor het inrichten van een woning. De foto’s betreffen een vervoersvoorziening; een computer voor kind met leerbeperking; een trippelstoel en een stevig matras bij rugklachten.

t.b.v. organisaties

Young Minds Scholenfestival

Young Minds Scholenfestival groot succes

In februari vond het eerste interscolaire scholenfestival plaats:…

Giga Kangoeroedag

Korfbalvereniging VEO organiseert de Giga Kangoeroedag voor 700…

Aanvragen

Aanvraag voor individuele noden

Meestal worden aanvragen voor individuele noden ingediend door de hulpverleningssorganisaties waar de persoon om wie het gaat al contact mee heeft. Dat hoeft echter niet. Een aanvraag kan ook door de persoon zelf worden ingediend.

Aanvragen voor en door personen worden door het bestuur regelmatig voor een advies voorgelegd aan een maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker brengt vaak een huisbezoek, bekijkt de algehele situatie en geeft advies aan het bestuur. Het bestuur van het Van Ravesteyn Fonds beslist over de aanvraag.

Aanvraag voor een cultureel-maatschappelijke activiteit

Maatschappelijke en culturele organisaties uit Leidschendam en Stompwijk, die een activiteit willen organiseren of een ander initiatief hebben dat ten goede komt aan de inwoners kunnen een bijdrage aanvragen. Dat geldt ook voor organisaties van buiten Leidschendam en Stompwijk als de activiteit zich tevens richt op de inwoners van Leidschendam en Stompwijk. Het bestuur beoordeelt dan in welke mate aan de doelstelling van de erfenis wordt voldaan. Voor een bijdrage wordt rekening gehouden met het aantal (te verwachten) deelnemende inwoners van Leidschendam en Stompwijk en met herkomst van de leden van de vereniging.

Contact

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

Heeft u een vraag of opmerking? U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of via:

Stichting A.L.H.J. Van Ravesteyn Fonds
Postbus 1007
2260 BA Leidschendam
 info@vanravesteynfonds.nl