Aanvraag voor een cultureel-maatschappelijke activiteit

Maatschappelijke en culturele organisaties uit Leidschendam en Stompwijk, die een activiteit willen organiseren of een ander initiatief hebben dat ten goede komt aan de inwoners kunnen een bijdrage aanvragen. Dat geldt ook voor organisaties van buiten Leidschendam en Stompwijk als de activiteit zich tevens richt op de inwoners van Leidschendam en Stompwijk. Het bestuur beoordeelt dan in welke mate aan de doelstelling van de erfenis wordt voldaan. Voor een bijdrage wordt rekening gehouden met het aantal (te verwachten) deelnemende inwoners van Leidschendam en Stompwijk en met herkomst van de leden van de vereniging.

De aanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen om beoordeeld te kunnen worden. Deze voorwaarden staan hieronder samengevat. In de vragen van het aanvraagformulier komen ze aan de orde. Het bestuur beslist over de aanvraag.

Voorwaarden voor het indienen van een aanvraag voor een cultureel-maatschappelijke activiteit

Het aanvraagformulier is volledig ingevuld met bijzondere aandacht voor:

  1. Het doel van het project;
  2. de begroting, het dekkingsplan met opgave en andere bijdragen;
  3. organisaties buiten Leidschendam en Stompwijk geven aan wat het percentage is van de (te verwachte) deelnemende inwoners uit Leidschendam en Stompwijk en
  4. een vereniging geeft het aantal en de herkomst van de deelnemers op;
  5. een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
  6. het tijdig indienen van de aanvraag (zes weken voorafgaand aan de activiteit).

Aanvraagformulier

Via onderstaande link kunt u het aanvraagformulier als Word-document of PDF-document downloaden. Het Word-document kan digitaal worden ingevuld en dan als Word- en/of PDF-document worden opgeslagen. Indien u niet over Word beschikt, dan kunt u het PDF-document afdrukken en invullen. U kunt de aanvraag desgewenst per post of per e-mail verzenden.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als gebruik is gemaakt van het aanvraagformulier.

Het Van Ravesteyn Fonds neemt deel aan de afspraak van het HAFO (Haagse Fondsen Overleg) om elkaars aanvraagformulieren met bijlagen te accepteren.

Naar website denhaagdoet.nl

Besluitvorming

Het bestuur kan naast toekennen of afwijzen, ook besluiten om een gedeelte van het aangevraagde bedrag toe te kennen.

Financiële verantwoording

Na afloop van het project of de aanschaf goederen, moet een financiële verantwoording afgelegd. Deze bestaat uit een ingevulde bestedingsverklaring die u ontvangt als het bestuur heeft besloten uw initiatief te steunen. Daarnaast zijn rekeningen en een projectverslag nodig om de bestedingsverklaring te onderbouwen.

Doorverwijzing

Mocht uw aanvraag niet voldoen aan de voorwaarden van het Van Ravesteyn Fonds, dan kunt u wellicht een beroep doen op andere fondsen, die zich eveneens richten op de ondersteuning.

Enkele andere fondsen voor organisaties en verenigingen:

In Nederland en in de regio Haaglanden zijn nog veel andere fondsen waar organisaties, instellingen en personen een beroep op kunnen doen. Het fondsenboek geeft een overzicht (http;//www.verenigingvanfondsen.nl/geld-nodig-voor-project).