Aanvraag voor individuele noden

Meestal worden aanvragen voor individuele noden ingediend door de hulpverleningssorganisaties waar de persoon om wie het gaat al contact mee heeft. Dat hoeft echter niet. Een aanvraag kan ook door de persoon zelf worden ingediend.

Aanvragen voor en door personen worden door het bestuur regelmatig voor een advies voorgelegd aan een maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker brengt vaak een huisbezoek, bekijkt de algehele situatie en geeft advies aan het bestuur. Het bestuur van het Van Ravesteyn Fonds beslist over de aanvraag.

Voorwaarden voor het aanvragen van een individuele bijdrage

  1. Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld zijn;
  2. een bijdrage voor en door een persoon kan alleen worden aangevraagd als deze minimaal een jaar in Leidschendam of Stompwijk woont (postcode 2260 t/m 2267);
  3. een bijdrage kan alleen worden aangevraagd als geen beroep gedaan kan worden op financiële bijdragen van de overheid;
  4. vermeld (a) of andere instanties al hebben bijgedragen of (b) als bij andere instanties ook een bijdrage is gevraagd, inclusief het bedrag;
  5. vraag bij voorkeur om een concreet bedrag;
  6. stuur een maandstaat van alle inkomsten (incl. toeslagen) en vaste uitgaven (incl. aflossing schulden) van degene voor wie de aanvraag is bedoeld als bijlage mee;
  7. voeg een kopie toe van een identificatiebewijs van degene voor wie de aanvraag is bedoeld.

Aanvraagformulier

Via onderstaande link kunt u het aanvraagformulier als Word-document of PDF-document downloaden. Het Word-document kan digitaal worden ingevuld en dan als Word- en/of PDF-document worden opgeslagen. Indien u niet over Word beschikt, dan kunt u het PDF-document afdrukken en invullen. U kunt de aanvraag desgewenst per post of per e-mail verzenden.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als gebruik is gemaakt van het aanvraagformulier.

Besluitvorming

Het bestuur kan naast toekennen of afwijzen, ook besluiten om een gedeelte van het aangevraagde bedrag toe te kennen.

Financiële verantwoording

Na afloop van het project of de aanschaf goederen, moet een financiële verantwoording afgelegd. Deze bestaat uit een ingevulde bestedingsverklaring die u ontvangt als het bestuur heeft besloten uw initiatief te steunen. Daarnaast zijn rekeningen en een projectverslag nodig om de bestedingsverklaring te onderbouwen.

Doorverwijzing

Mocht uw aanvraag niet voldoen aan de voorwaarden van het Van Ravesteyn Fonds, dan kunt u wellicht een beroep doen op andere fondsen, die zich eveneens richten op de ondersteuning. Enkele andere fondsen voor individuele noden:

In Nederland en in de regio Haaglanden zijn nog veel andere fondsen waar organisaties, instellingen en personen een beroep op kunnen doen. Het fondsenboek geeft een overzicht (http://www.verenigingvanfondsen.nl/geld-nodig-voor-project).