Bestuurszaken

Bestuurssamenstelling

In 2003 droeg de gemeente het beheer van de nalatenschap over aan het bestuur van de opgerichte Stichting A.L.H.J. van Ravesteyn Fonds.
Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Mieke Span, voorzitter
  • Jos Polders-Rensen, secretaris
  • André van Vliet, penningmeester
  • Boudewijn Tiggelman, lid
  • Lieuwe Jousma, lid

 

 

Publicatievereisten ANBI

Het van Ravesteynfonds voldoet aan de eisen van de Belastingdienst met betrekking tot de aanwijzing als algemeen nut beogende instelling.

Hieronder vindt u de gegevens die benodigd zijn voor de ANBI (PDF documenten).

 

 

Lidmaatschappen en samenwerking

Het Van Ravesteyn Fonds is lid van de Landelijke Vereniging van Fondsen: de FIN en aangesloten bij het Haagse Fondsen Overleg HAFO. Het Van Ravesteyn Fonds neemt deel aan de afspraak van het HAFO om elkaars aanvraagformulieren met bijlagen te accepteren.