Bestuurszaken

Bestuurssamenstelling

In 2003 droeg de gemeente het beheer van de nalatenschap over aan het bestuur van de opgerichte Stichting A.L.H.J. van Ravesteyn Fonds.
Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Gerard Heetman, voorzitter
  • Jos Polders-Rensen, secretaris
  • Eppe Beimers, penningmeester
  • Boudewijn Tiggelman, lid
  • Mieke Span, lid
v.l.n.r. Jos Polders-Rensen, Gerard Heetman, Mieke Span, Eppe Beimers, Boudewijn Tiggelman

 

 

Publicatievereisten ANBI

Het van Ravesteynfonds voldoet aan de eisen van de Belastingdienst met betrekking tot de aanwijzing als algemeen nut beogende instelling.

Hieronder vindt u de gegevens die benodigd zijn voor de ANBI (PDF documenten).

 

 

Lidmaatschappen en samenwerking

Het Van Ravesteyn Fonds is lid van de Landelijke Vereniging van Fondsen: de FIN en aangesloten bij het Haagse Fondsen Overleg HAFO. Het Van Ravesteyn Fonds neemt deel aan de afspraak van het HAFO om elkaars aanvraagformulieren met bijlagen te accepteren.
Ook doet het Van Ravesteynfonds mee aan een initiatief om vluchtelingen te helpen via WIJDOENMEE.NU