Doelstelling

  • Het goed beheren van het vermogen. Het vermogen zelf moet intact blijven. Alleen de opbrengsten mogen worden uitgegeven. Van die opbrengsten kan het fonds:
  • Mensen ondersteunen die dat nodig hebben. Deze mensen moeten wel een jaar of langer in Leidschendam wonen (postcodegebied 2260 – 2267). De behoefte aan ondersteuning kan nodig zijn op grond van een medische of sociale indicatie. Het bestuur beoordeelt dit na advies van een maatschappelijk werker.
  • Maatschappelijke en culturele activiteiten bevorderen. Dit betreft alleen de activiteiten waar de gemeente niet (voldoende) aan bijdraagt. Ook organisaties moeten afkomstig zijn uit Leidschendam of Stompwijk. Voor organisaties buiten dit gebied geldt dat een aantoonbaar belang voor de inwoners van Leidschendam of Stompwijk aanwezig moet zijn. Het bestuur beoordeelt of de organisatie die aanvraagt, daarvoor in aanmerking komt.
Financiële nalatenschap van COV Leidschendam/ Sempre Animato

Dit koor is in 2019 opgeheven. Het Van Ravesteyn Fonds is gevraagd om de overgebleven middelen toe te kennen aan bepaalde doelen.