Financiële nalatenschap van COV Leidschendam/ Sempre Animato

COV Leidschendam/Sempre Animato werd vanuit een timmermanswerkplaats opgericht op 22 oktober 1908 als koor onder de naam Christelijke Gemengde Zangvereniging “Zanglust”. Deze naam heeft het koor gedragen tot haar 75-jarig jubileum. De directeur van deze werkplaats, dhr. A. Teljeur, was de eerste dirigent. In 1915 vond het eerste echte concert plaats, begeleid door een orgel.
De eerste jaren bestond het repertoire voornamelijk uit geestelijke liederen. Begin jaren 60 veranderde het repertoire geleidelijk naar oratorium werken.
Vanaf 1983 droeg het koor de naam Christelijke Oratorium Vereniging (COV) Leidschendam. In 2018 heeft het koor Sempre Animato aan haar naam toegevoegd.
Helaas is door vergrijzing het koor in 2019 opgeheven.

Vanuit de gedachten van Maatschappelijk Verantwoord Verenigen hebben de leden van de vereniging de wens geuit dat de nalatenschap gebruikt wordt voor:

  1. Jong muziek- of zangtalent waarvoor de ouderlijke bedrage aan muziekontwikkeling ontoereikend is. 
    Jonge muziek- of zangtalenten krijgen daarmee de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, door financiële ondersteuning in de onkosten voor muziek- of zangles.
  2. Muziektherapie voor mensen met dementie.
    Het blijkt dat op hoge leeftijd muziek en zang nog veel inhoud en plezier kan geven. Muziektherapie heeft een wonderbaarlijke uitwerking als het praten moeilijk wordt, zingen gaat dan soms nog goed!

De financiële nalatenschap van de vereniging is gestort in het Van Ravesteyn fonds. Het fonds zal op basis van de hierboven weergegeven wensen het geld besteden aan de aanvragen die aan die wensen voldoen.
Jaarlijks zal daarvoor € 1500 beschikbaar zijn, tot dat de nalatenschap geheel is verbruikt.

Aanvragen met onderbouwing kunnen bij het Van Ravesteynfonds worden ingediend met een verwijzing naar bovengenoemde wens(en). De aanvraagformulieren van het Van Ravesteyn Fonds kunnen hiervoor worden gebruikt.