Privacy Statement

Het Van Ravesteyn Fonds (VRF) ondersteunt inwoners uit Leidschendam en Stompwijk. Om de aanvraag voor een financiële bijdrage te kunnen beoordelen is het noodzakelijk dat persoonsgegevens worden verstrekt om:

  1. te zien of de inwoner die ondersteuning nodig heeft vanwege een medische of sociale indicatie;
  2. of hij/zij woonachtig is in de genoemde stadsdelen.

Deze beoordeling vindt plaats door het bestuur van het VRF dat zich zo nodig over uw aanvraag laat adviseren door een onafhankelijke maatschappelijk werker. De gegevens vallen onder het bereik van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waaraan ook het VRF is gebonden. Het is daarom noodzakelijk dat u vrijwillig uw persoonsgegevens deelt en goed beseft waarvoor deze persoonsgegevens gevraagd worden.
Ook maatschappelijke en culturele activiteiten voor inwoners uit datzelfde gebied kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen. Gegevens van een cultureel-maatschappelijke organisatie vallen ook onder het bereik van de AVG.

Het VRF vraagt niet méér persoonsgegevens dan absoluut noodzakelijk is voor de beoordeling van de aanvraag. Ook deelt het VRF de gegevens alleen met anderen als dat voor de behandeling van de aanvraag noodzakelijk is.
De persoonsgegevens worden zo snel mogelijk na ontvangst ‘gepseudonimiseerd’. Het pseudonimiseren is een methode om met persoonsgegevens te werken zonder daarbij te weten over welke personen de gegevens gaan. De gegevens zijn, tenzij een extern advies noodzakelijk is, alleen bekend bij de secretaris van het bestuur.
De gegevens worden niet langer bewaard dan de wetgeving dat vereist (b.v. belastingvoorschriften).