Resultaten

Vanaf de oprichting tot halverwege 2018 zijn er zo’n 650 aanvragen ontvangen en is er € 830.000 aan donaties besteed. Bijdragen zijn verstrekt aan o.a. individuele noden, culturele instellingen, jeugd-talenten wedstrijden, sportverenigingen, scouting, scholen en zorgprojecten.
Om een indruk te krijgen aan wie bijdragen zijn gegeven kunt u bij “Bestedingen” kijken.

overhandiging gift van van Ravesteynfonds