Resultaten

Vanaf de oprichting tot juli 2020 zijn er 809 aanvragen ontvangen en is er € 963.000 aan donaties besteed. Bijdragen zijn verstrekt aan o.a. individuele noden, culturele instellingen, jeugd circus, sportverenigingen, scouting, speeltuinen en zorgprojecten.
Om een indruk te krijgen aan wie bijdragen zijn gegeven kunt u bij “Bestedingen” kijken.

Resultaten van Ravesteynfonds