Resultaten

Vanaf de oprichting tot januari 2021 zijn er 866 aanvragen ontvangen en is er ruim € 1.000.000 aan donaties verstrekt. Bijdragen zijn verstrekt aan o.a. individuele noden, culturele instellingen, jeugd circus, sportverenigingen, scouting, speeltuinen en zorgprojecten.
Om een indruk te krijgen aan wie bijdragen zijn gegeven kunt u bij “Bestedingen” kijken.

Resultaten van Ravesteynfonds