Resultaten

Vanaf de oprichting tot eind 2018 zijn er 700 aanvragen ontvangen en is er € 850.000 aan donaties besteed. Bijdragen zijn verstrekt aan o.a. individuele noden, culturele instellingen, jeugd-talenten wedstrijden, sportverenigingen, scouting, scholen en zorgprojecten.
Om een indruk te krijgen aan wie bijdragen zijn gegeven kunt u bij “Bestedingen” kijken.

overhandiging gift van van Ravesteynfonds